Sudestival 2020

Info


Indirizzo:
Via Gramsci, 66
08100
Nuoro

Viacolvento


In produzione

- Assandira , di Salvatore Mereu

2017

- corto Futuro Prossimo , di Salvatore Mereu

2013

- corto La Vita Adesso , di Salvatore Mereu

- corto Transumanza , di Salvatore Mereu

2012

- Bellas Mariposas , di Salvatore Mereu

2010

- doc Asse Mediano , di Michele Mossa

- Tajabone , di Salvatore Mereu


Film in collaborazione:

2008
- Sonetula , di Salvatore Mereu